Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagåret 2020/2021 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2020/2021:

* Torsdag 1. og fredag 2.oktober 2020

* Mandag 4. januar 2021

* Tirsdag 6. april 2021

* En dag til i løpet av våren