Nyheter

 • Korona - informasjon om barnehagehverdagen

  For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt,gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner i tråd med de gjeldende retningslinjer.

  09.07.2020 11.11
 • Foreldresupport 116113

  Dersom noen har behov for å snakke med noen i disse kanskje vanskelige tider ta kontakt med Foreldresupport på telefon 116113 tast 2. Dette er en hjelpetelefon for de som trenger råd og støtte.

  06.04.2020 08.03
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

SATSINGSOMRÅDER

Barnas trivsel og å skape gode relasjoner mellom barna er sentralt i alle våre planer og mål. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer til innholdet i barnehagen. Særskilte satsingsområder for oss er :