FORELDREUNDERSØKELSEN 2022

I desember 2022 deltok vi på den nasjonale foredreundersøkelsen i regi Utdanningsdirektoratet.

Resultatet er også i 2022 bra og gir personalet og foreldrene et godt grunnlag for videre jobbing og stadig utvikle barnehagen i positiv retning.

Høyeste "score" i undersøkelsen er 5.

 

                                                  Furutoppen:       

Ute- og innemiljø                              4,5                  

Barnets trivsel                                  5,0                 

Informasjon                                      4,7               

Barnets utvikling                               4,9                  

Tilfredshet                                         4,8

Det nasjonale resultatet for undersøkelsen er ikke offentliggjort ennå.