FORELDREUNDERSØKELSEN 2023

I desember 2023 deltok vi på den nasjonale foredreundersøkelsen i regi Utdanningsdirektoratet.

Resultatet er også i 2023 bra og gir personalet og foreldrene et godt grunnlag for videre jobbing og stadig utvikle barnehagen i positiv retning.

Høyeste "score" i undersøkelsen er 5.

 

                                                  Furutoppen:       

Ute- og innemiljø                              4,5 

Relasjon mellom barn og voksen     4,9                

Barnets trivsel                                  4,9              

Informasjon                                      4,8            

Barnets utvikling                               4,9                  

Tilfredshet                                         4,9