FORELDREUNDERSØKELSEN 2018

I november 2018 deltok vi på den nasjonale foredreundersøkelsen i regi Utdanningsdirektoratet.

Foreldrene var engasjerte og svarprosenten var på 82,86 %, noe vi er fornøyde med. Resultatet er også i 2018 bra og gir personalet et godt grunnlag for videre jobbing og stadig utvikle barnehagen i positiv retning.

Høyeste "score" i undersøkelsen er 5.

 

                                                  Furutoppen:         Nasjonalt:

Ute- og innemiljø                              4,6                   4,1

Barnets trivsel                                  5,0                   4,7

Informasjon                                      4,7                  4,2

Barnets utvikling                               4,9                  4,6

Tilfredshet                                         4,9                  4,5