Furutoppen Barnehage

Furutoppen Barnehage er en foreldre eid barnehage som ble etablert sommeren 1993. Barnehagen åpnet i desember 1994. Barnehagen er etablert som et SA .Barnehagens beliggenhet er i et stille og rolig strøk med lite trafikk. Visjonen for Furutoppen er at vi gir barna GULL , det vil si Glede Undring Lek og Læring.

Furutoppen Barnehage ligger et stille og rolig strøk med lite trafikk. I vårt nærmiljø er det flere fine friluftsområder som vi benytter flittig. Vi har gangavstand til både skog, fjære, fjell og Elvedalen. Barnehagens eget uteområde gir også gode muligheter til varierte og allsidige aktiviteter for barna.

Vi har en Grillhytte på uteområdet som også er ofte i bruk til stor glede for små og store.

Avdelingene våre er romslige og innbyr til gode leke-ogutviklingsmuligheter. Plassene til barna er 10-20 % større enn det forskriftene krever.

 

AVDELINGENE

Furutoppen Barnehage har 3 avdelinger . Alle våre avdelinger er for barn i alderen 0 - 6 år. Vi har valgt denne formen blant annet fordi vi mener barna har behv for stabilitet og gis anledning til å knytte gode relasjoner til barn i ulik alder. Barna hos oss kan gå på samme avdeling med de samme voknse og de samme vennene frem til skolestart.

Personalets oppgave er å gi alle barna god omsorg og utviklingsmuligheter i henhold til e\sin alder og modning. 

Søsken kan gå på samme avdeling dersom foreldre/ foresatte ønsker det.

Avdelingene heter :

  • Harepusan
  • Revehiet
  • Ekornongan