LP-MODELLEN (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

Vi var sammen med 3 andre barnehager i Narvik med på et pilotprosjekt med LP-modellen ( læringsmiljø og pedagogisk analyse)i barnehager. Tilsammen i Norge var 15 barnehager med i prosjektet. Vi startet opp i januar 2013 og pilotprosjektet varte til januar 2016.Læringsmiljøsenteret UIS var i samarbeid med stat.ped. midt faglig ansvarlig for prosjektet. Gjennom systematisk arbeid med LP-modellen er målet å stadig utvikle vår kompetanse . Mere informasjon om LP-modellen :www.lp.modellen.no Furutoppen Barnehage jobber nå systematisk med LP modellen og regner oss for å være en LP-barnehage.