Diverse informasjon

Furutoppen Barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen ( PBL.A). Gjennom PBL-.A har vi kjøp kollektiv ulykkesforsikring til barna, dette gjennom Gjensidige.Så lenge barna har plass i Furutoppen er de forsikret mot ulykker hele døgnet og ikke kun i barnrhagens åpningstid. Foreldre kan låne barnehagen kostnadsfritt til bursdagsfeiringer o.l.