SØKE BARNEHAGEPLASS

Furutoppen Barnehage er med på samordna opptak i Narvik kommune og det søkes plass elektronisk via barnehagewebben på Narvik kommunes hjemmeside www.narvik.kommune.no Søknadsfrist for barnehageåret 2021/2022 er 1.mars 2021. For fortløpende opptak ved eventuelle ledige plasser kan det søkes etter 1.mars. Vi følger de samme satsene for foreldrebetaling som de øvrige barnehagene i Narvik kommune. Ta gjerne kontakt på telefon 76940444.