SØKE BARNEHAGEPLASS

Furutoppen Barnehage er med på samordna opptak i Narvik kommune og det søkes plass elektronisk via barnehagewebben på Narvik kommunes hjemmeside www.narvik.kommune.no Søknadsfrist for barnehageåret 2024/2025 var 1.mars 2024. For fortløpende opptak ved eventuelle ledige plasser kan det søkes etter 1.mars. Vi følger de samme satsene for foreldrebetaling som de øvrige barnehagene i Narvik kommune. Ta gjerne kontakt på telefon 76940444/97790725 . Dere ber velkommen til oss for å se barnehagen og for en samtale.