SATSINGSOMRÅDER

Barnas trivsel og å skape gode relasjoner mellom barna er sentralt i alle våre planer og mål. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer til innholdet i barnehagen. Særskilte satsingsområder for oss er :

  • Lek inne og ute
  • Språklig kompetanse
  • Sosial kompetanse
  • Uteliv og allsidige erfaringer med å være ute og på tur
  • Miljø
  • Gleding

Sentralt for oss er det å legge forholdene tilrette slik at barna blir glad i å være ute i als slags vær og til alle årstider. Vi legger tilrette for allsidige opplevelser og rom for varierte utelek.

Turmotto i Furutoppen Barnehage er : Ut på tur- aldri sur-bare lur !

Godt samarbeid og god dialog med foreldrene er også  sentralt og viktig for oss.