PERSONALET I FURUTOPPEN BARNEHAGE

Personalet i Furutoppen Barnehage er svært stabil og har god kompetanse i forhold til jobben i barnehagen. Vi har utdannende barnehagelærere i alle pedagogisk leder stillingene og mange med fagbrev som barne og ungdomsarbeidere . Styrer har også førskolelærerutdanning. Vi har 50 % barnehagelærere ansatt hos oss. Personalgruppen består av begge kjønn og noen med mange års erfaring og noen som har færre år i barnehagen, flere har vært ansatt i barnehagen siden oppstarten i 1994 og hadde dermed 25 års jubileum sammen med barnehagen i 2019.