SATSINGSOMRÅDER

Barnas trivsel og å skape gode relasjoner mellom barna er sentralt i alle våre planer og mål. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer til innholdet i barnehagen. Særskilte satsingsområder for oss er :

Laster..