PERSONALET I FURUTOPPEN BARNEHAGE

Personalet i Furutoppen består av 50 % barnehagelærere, 4 barne-og ungdomsarbeidere og 2 assistenter.Vi har en fin blanding av personale som har lang erfaring, nyutdannet og også to mannlige ansatte.Vi en en stabilt personalgruppe som trives med å jobbe i Furutoppen Barnehage. Vi har 0-6 års avdelinger, vi mener dette gir barna mulighet til stabilitet i førskolealderen. Barna får de samme vennene og samme personalet underveis i hele sin tid i barnehagen. Noe vi mener er med på å gi barna en trygg og god barnehagehverdag som inneholder god omsorg, lek og vennskap.