Godkjent som Helsefremmende barnehage.

I juni 2018 ble Furutoppen barnehage formelt godkjent som Helsefremmende barnehage.

Godkjenning som Helsefremmende barnehage innebærer at vi oppfyller en rekke kriterier fastsatt av Nordland fylkeskommune.

God helse er viktig for barnas utvikling og evne til mestring. Barnehagen er en viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehagene.

 

Formål:

Helsefremmende arbeid i barnehagen skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.