Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager høsten 2024

  Planleggingsdager høsten 2024

 • Søknadsfrist barnehageåret 2024/2025

  Samordnet opptak

 • FORELDREUNDERSØKELSEN 2023

  I desember 2023 deltok vi på den nasjonale foredreundersøkelsen i regi Utdanningsdirektoratet.

 • Planleggingsdager 2023/2024

  Barnehagåret 2023/2024 har vi følgende planleggingsdager.

 • PERSONALET I FURUTOPPEN BARNEHAGE

  Personalet i Furutoppen består av 50 % barnehagelærere, 4 barne-og ungdomsarbeidere og 2 assistenter.Vi har en fin blanding av personale som har lang erfaring, nyutdannet og også to mannlige ansatte.Vi en en stabilt personalgruppe som trives med å jobbe i Furutoppen Barnehage.
  Vi har 0-6 års avdelinger, vi mener dette gir barna mulighet til stabilitet i førskolealderen. Barna får de samme vennene og samme personalet underveis i hele sin tid i barnehagen. Noe vi mener er med på å gi barna en trygg og god barnehagehverdag som inneholder god omsorg, lek og vennskap.

 • Årsplan 2022/2023

  Her er årsplanen for Furutoppen Barnehage for barnehageåret 2022/2023

 • Korona - informasjon om barnehagehverdagen

  For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt,gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner i tråd med de gjeldende retningslinjer.

 • Foreldresupport 116113

  Dersom noen har behov for å snakke med noen i disse kanskje vanskelige tider ta kontakt med Foreldresupport på telefon 116113 tast 2. Dette er en hjelpetelefon for de som trenger råd og støtte.

 • 25 årsjubileum -Åpen dag

  Furutoppen Barnehage er 25 år og det skal markeres med en Åpen dag den 22.februar 2020.

 • Vedtekter for Furutoppen

 • Null mobbing