Korona - informasjon om barnehagehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt,gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner i tråd med de gjeldende retningslinjer.

Det er trygt å gå i barnehagen

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barna opplever trygghet,tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil vi fortsette med å være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

* Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.

* Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

* Ha godt renhold i barnehagen

* Opprettholde avstand mellom voksne

 

Hvordan vil barnehagehverdagen være?

Grønt nivå:

Barnehagehverdagen vil være som normalt,men vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming oss voksne mellom.

Gult nivå:

Hele avdelinger kan være samlet, og alle barna skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille avdelingene fra hverandre. Barna vil ha faste ansatte for sin gruppe. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming oss voksne imellom.Foreldrene kan levere og hente barna i garderoben, men bør unngå å komme inn på avdelingen

Rødt nivå:

Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig må ha kortere åpningstid i barnehagen, og det kan bli nødvenig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Vi holder god avsatand til grupper som mikke samarbeider. Uteområdet vil bli delt opp for å skille de ulike gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming oss voksen imellom. Foreldrene lever og henter barna ute.

 

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en kosebamse for å sove, kan dere ta denne med. Ekstra viktig at leker ol ikke deles med andre barn i barnehagen.

 

Vi vil fortløpende orientere om situasjonen vedrørende smitteverntiltak i hht gjeldende retningslinjer fra regjeringen og narvik kommune.