Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagåret 2020/2021 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2020/2021:

* Torsdag 1. og fredag 2.oktober 2020

* Fredag 29. januar 2021

* Tirsdag 6. april 2021

* Fredag 14.mai 2021