Planleggingsdager 2023/2024

Barnehagåret 2023/2024 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2023/2024

* 25. og 26.september 2023

* 26.januar 2024

* 2.april 2024

* 10.mai 2024