Planleggingsdager 2021/2022

Barnehagåret 2021/2022 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

* Torsdag 14.oktober og fredag 15.oktober

*28.januar 2022

* 27.mai 2022

En dag til i løpet av våren, fastsettes seinere