Planleggingsdager 2021/2022

Barnehagåret 2021/2022 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

* Torsdag 14.oktober

* 4 dager til som ikke er fastsatt ennå