Planleggingsdager 2022/2023

Barnehagåret 2022/2023 har vi følgende planleggingsdager.

Furutoppen barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2022/2023

* 10.og 11..oktober 2022

* 27.januar 2023

* 11.april 2023

Em dag til i løpet av våren 203, fastsettes seinere.