Planleggingsdager høsten 2024

Planleggingsdager høsten 2024

5. og 6. september 2024 er det planleggingsdager

Vi har 3 planleggingsdager til i barnehageåret 24/25, informasjon om datoer kommer etterhvert.